Obszary inwestycyjne

SiiEF to prywatna grupa o zasięgu międzynarodowym, którą tworzą spółki zintegrowane w pionach działających w obszarach: Services, Estate, Ventures oraz Finance. Zarządza nami zespół wykwalifikowanych ekspertów z różnych krajów, którzy posiadają unikatowe doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Za pośrednictwem spółek zależnych realizujemy naszą strategię kapitałową, konsekwentnie budując zdywersyfikowany geograficznie portfel projektów o zróżnicowanym profilu ryzyka i stopniu zaawansowania.

SiiEF | Services

SERVICES jest największym obszarem inwestycyjnym SiiEF, w ramach którego dbamy o budowę oraz rozwój dojrzałych spółek posiadających własny produkt, markę lub inną przewagę konkurencyjną oraz odznaczających się skalowalnym modelem biznesowym i wyraźnym potencjałem eksportowym i konsolidacyjnym.

SiiEF | Estate

„Świat się zmienia, a my razem z nim”. ESTATE to szeroko zakrojona działalność deweloperska, w której wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie inwestycyjne. Długofalowa lokacja kapitału w spółki specjalizujące się w infrastrukturze oraz specjalistycznym wznoszeniu obiektów budowlanych pozwoliła nam stać się liderem branży na obszarze całej Europy. Od początku istnienia spółki zainwestowaliśmy w firmy, które wybudowały bądź też przebudowały setki mieszkań czy domów.

SiiEF | Venture

W strefie VENTURE pokazujemy, że rozumiemy zmieniający się świat i potrafimy wykorzystać naszą wiedzę do jego udoskonalania i poszukiwania technologii przyszłości. W SiiEF Venture inwestujemy w nowatorskie startupy wykazujące się wysokim potencjałem globalnym i otwieramy się na odważne technologicznie pomysły, które udoskonalą naszą rzeczywistość.

SiiEF | Finance

W strefie FINANCE lokujemy określony poziom naszych aktywów oraz inwestujemy nadwyżki finansowe pozostałych obszarów inwestycyjnych SiiEF w projekty o wysokim potencjale wzrostowym, odznaczające się płynnością finansową i maksymalnie wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń lub napisz do nas

Close Menu