SLASKii Capital

Historia

1999 - 2001
1999 - 2001
Włodzimierz i Seweryn Ślascy założyli swoją pierwszą firmę w 1999 roku. Na początku ich działania inwestycyjne skoncentrowane były w sektorze ogrodnictwa, a więc działalności niskokapitałochłonnej, która była niezależna od deficytowych potencjałów produkcyjnych i surowcowych. Zgromadzony w tym okresie kapitał pozwolił firmie w kolejnych latach na inwestycję także w innych branżach: porządkowo-czystościowej, doradczej oraz usług archiwizacyjnych.
1999 - 2001
2002 - 2012
2002 - 2012
W 2002 powstaje kierowana przez Seweryna Ślaskiego firma Hoffer Holding, zalążek działalności SiiEF. Rozbudowująca się firma zajmowała się wówczas szerokimi inwestycjami, rozwojem projektów i koncepcji biznesowych, tworzeniem nowych marek oraz akwizycjami niezależnych od firmy spółek. W bardzo krótkim czasie, dzięki wprowadzeniu na polski grunt kapitałowy zagranicznych technologii oraz elastycznemu dostosowywaniu się do prężnie rozwijającego się rynku inwestycyjnego, Hoffer Holding zbudowała dużą przewagę rynkową i już wówczas stała się jednym z europejskich liderów w swojej branży.
2002 - 2012
2013 - 2015
2013 - 2015
Punktem zwrotnym w rozwoju firmy oraz strategicznym czynnikiem jej sukcesu było w tym czasie wyjście z mało opłacalnych działalności i zogniskowanie działań na priorytetowych dla koniunktury firmy branżach. W ciągu zaledwie kilku lat, dzięki pozostałym akwizycjom, powstała na polskim rynku pierwsza firma oferująca nie tylko pojedyncze usługi, ale także dedykowane i kompleksowe rozwiązania ukierunkowane na Klienta docelowego. Niezbędna w tym procesie była majątkowa i operacyjna reorganizacja, a także związana z nimi stanowczo zogniskowana i przemyślana polityka handlowa i finansowa. Dzięki temu Seweryn Ślaski zbudował podstawy SiiEF, która w kolejnych latach przeszła znaczący proces zmian.
2013 - 2015
2016 - 2020
2016 - 2020
Rok 2016 był datą kluczową dla rozwoju SiiEF. Umocniono wówczas na rynku konkurencyjną pozycję firmy, która wyraźnie zmierzała w kierunku nowoczesnej i prężnie działającej firmy inwestycyjnej, prowadzącej zdywersyfikowaną działalność biznesową. Niezbędne w tym celu było umocnienie rynku i operatywna restrukturyzacja spółek SiiEF. Skupiono się także na rozwijaniu dywersyfikacji spółki – w 2017 roku podjęto decyzję o rozwinięciu inwestycji SiiEF w sektorze nieruchomości. W sierpniu 2020 zmieniliśmy nazwę na SLASKii Capital
2016 - 2020
2021
2021
Razem tworzymy historię 🙂
2021

DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY JEST człowiek

Nasz team

Od lat wspieramy też edukację i rozwój osobisty przyszłych pokoleń,
dzieląc się z młodymi inwestorami naszą wiedzą oraz sukcesami.

seweryn

Seweryn Slaski

CEO | Founder

Właściciel i CEO w SLASKii Capital GmbH nadzorującej całą grupę spółek od nieruchomościowe poprzez technologiczne a skończwszy na nowych technologiach. Jest także Prezesem Zarządu VONOTUS GmbH która specjalizuje się we wprowadzaniu firm Polskich na rynek Niemiecki

karol

Karol Maśluk

Partner zarządzający

Współwłaściciel i Prezes Zarządu SVERINUS S.A. grupy inwestującej w farmy fotowoltaiczne powyżej 3 MWp. Nadzoruje rozwój grupy oraz cały proces inwestycyjny. Posiada wiedzę z zakresu odpowiedzialnego dysponowania kapitałem. Specjalista w zakresie energii odnawialnej i odnawialnych źródeł energii.  

emill

Karol Maśluk

Partner zarządzający

Współaściciel SVERINUS S.A. Wybitny znawca tematyki odnawialnych źródeł energii. Jest ekspertem z zakresu małej fotowoltaiki a co za tym idzie Prezesem Zarządu — SVERINUS Energy S.A firmy specjalizującej się w montażach fotowoltaiki dla klienta prywatnego, firm jak i rolników. Z Grupą związany od 2019 roku

Nasze wartości

Z pełnym zaangażowaniem realizujemy ambitne projekty.

Dywersyfikujemy i efektywnie zarządzamy kapitałem.

Wartości są tym, co najbardziej cenimy w ludziach.

Wspieramy inwestycje, wspólnie tworząc wartość dodaną.

Rozwijamy kompetencje naszego otoczenia

Rozumiemy zmieniający się świat i wykorzystujemy to.

Odpowiedzialność

Strategia

Ufamy, że proces stabilizacji finansowej i rynkowej każdej firmy oraz budowa wartości są procesem długotrwałym, który musi być oparty na solidnych, spójnych i prawidłowo wypracowanych fundamentach.

Nasza strategia

Wszystkie działania inwestycyjne, które podejmowane są przez SLASKii Capital oraz nasze spółki portfelowe, opierają się na skoordynowanym zachowaniu biznesowym podporządkowanym wartościom świadczącym o wysokiej kulturze organizacyjnej i rozwojowej spółki.

Od lat dbamy o to, aby przedsiębiorstwa, w które inwestujemy, wzrastały i budowały swoją silną pozycję rynkową, dlatego ustalamy nasze parametry finansowe w taki sposób, aby nie ograniczały one rozwoju naszych Klientów. Wysoka dbałość o jakość oferowanych przez nas usług oraz wartości, które wyznajemy, łączą się z silnym poczuciem odpowiedzialności za naszych emitentów, ludzi tworzących SC oraz środowisko, w którym funkcjonujemy.

Ufamy, że proces stabilizacji finansowej i rynkowej każdej firmy oraz budowa wartości są procesem długotrwałym, który musi być oparty na solidnych, spójnych i prawidłowo wypracowanych fundamentach. Dlatego dążymy do tego, aby w ramach wszystkich oferowanych przez nas obszarów inwestycyjnych pracować w oparciu o jasno określone wartości, które będą stanowić podstawę podejmowanych przez spółkę decyzji biznesowych i które w sposób naturalny będą nas zobowiązywały do określonego postępowania.

Codziennie mamy faktyczny wpływ na podejmowane przez nasz zespół decyzje inwestycyjne, dlatego jako odpowiedzialny inwestor dbamy o stałe podnoszenie kompetencji naszych pracowników oraz rozwój indywidualny ich rodzin.

W swojej filozofii biznesowej wychodzimy też naprzeciw projektom angażującym firmę w działania wspierające zrównoważony rozwój naszego otoczenia i podejmujemy współpracę z lokalnymi społecznościami.

Czynnikami, które wyróżniają nas na tle innych firm, jest elastyczność i szybkość działania, która jest możliwa dzięki wykwalifikowanemu zespołowi naszych doradców oraz wykorzystywanym przez spółkę zaawansowanym technologiom produkcji.

To one zmieniają i na nowo definiują tradycyjny model obecnej gospodarki. Wychodząc naprzeciw potrzeb współczesnego rynku inwestycyjnego, staramy się, aby wszystkie spółki, które pozostają w naszym portfelu, były uczestnikami tego procesu.

Wierzymy przy tym, że wysoki rozwój oraz ekspansywność naszych obszarów działalności zapewniający spółce znakomitą pozycję na rynku inwestycyjnym musi iść w parze z dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo. W SC dążymy więc do tego, aby inwestować w projekty produkcyjne opierające się na innowacyjnych i bezkolizyjnych technologiach.

Dzięki temu nasze spółki portfelowe w sposób maksymalny minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne, pozostając nadal liderami zwiększającymi swoją efektywność energetyczną. 

MISJA

Misją SC jest dynamiczny rozwój zakładający maksymalne wsparcie biznesowe naszych akcjonariuszy oraz budowanie perspektywicznych inwestycji podnoszących ich kompetencje rynkowe.

WIzJA

Przykładamy też wielką uwagę do poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu pracy naszych pracowników, przyczyniając się tym samym do zachowania równowagi wpływu działań spółki na otoczenia